Richtlijnen gebruik Sporthallen van Schagen Actief

Waar dienen de gebruikers zich aan te houden? 

Nieuwe regels  

(Nood)Deuren en ramen binnen de sportzalen en sporthallen dienen tijdens de activiteit open te staan. (voor extra ventilatie) Iedere gebruiker sluit na afloop van de activiteit alle (Nood)deuren tenzij er een opvolgende gebruiker aanwezig is in de hal. 

Iedere huurder dient voor eigen desinfectie materiaal te zorgen (voor handen en oppervlakten). 

Toeschouwers/bezoekers met minimaal 1,5 meter afstand op de tribune (mits aanwezig). 

Voor horeca in de sportkantine (indien aanwezig en geopend): volg de lokaal geldende regels. 

Bestaande regels 

Vraag de sporters naar hun gezondheid, bij klachten, thuis blijven! (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak). 

Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.  

Voor volwassenen geldt binnen nog altijd: houd 1,5 meter afstand tot elkaar; tijdens het sporten vervalt de 1,5 meter afstand. Na het sporten geldt de 1,5 meter afstandsregel direct weer. 

Voor bezoekers in de leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar geldt: houd 1,5 meter afstand tot volwassenen (18+); tijdens het sporten vervalt de 1,5 meter afstand. Na het sporten geldt de 1,5 meter afstandsregel direct weer. 

Maak gebruik van een aanmeldlijst, zodat bekend is wie er welk gehuurd uur in de zaal is geweest. (bewaar deze 14 dagen). 

Tijdens de sportactiviteit zorgt de huurder zelf dat er desinfectie materiaal beschikbaar is.  

Douches en kleedkamers mogen niet gebruikt worden. Scholen kunnen indien noodzakelijk en in overleg met de beheerder gebruik maken de kleedkamers. 

Toiletten worden alleen in nood gebruikt. Bij noodgebruik zelf ontsmetten. 

 Gebruik geen water uit de kraan, zorg voor uw eigen bidon.